Tjänster

Vi hjälper er när det behövs

Vi hjälper er packar om och renovera hydraulcylindrar, dra kilspår, bearbeta axelhål med mera. Rotera samarbetar med flertalet duktiga verkstäder. När större lager havererat kan vi även erbjuda lagerrenoveringar för att minska era kostnader.

Ett skadat lager beror ofta på att något inte är som det ska. Vi kan erbjuda en analys av applikationen för att få en optimal drift. Vi har olika lösningar på automatsmörjning och verktyg för att kontrollera om dina lagerenheter mår bra.

Visste du att de vanligaste orsakerna till lagerskador beror ofta på dåliga rutiner för underhållet, felaktig installation eller otillräcklig smörjning?

För att assistera våra kunder i strävan mot att minska sina kostnader har vi etablerat ett komplett reparationsprogram för stora lager. Detta innefattar alla rullager såsom sfäriska, koniska, cylindriska och kullager. Alla lager med en ytter dimension på minst 600 millimeter kan det vara lönsamt att reparera.

Renoveringsprogrammet innefattar 3 typer av service beroende på lagrets kondition:

•    Inspektion av lagret
•    Offert för reparations
•    Manuell reparation av mindre lagerskador
•    Uppmätning och justering av lagerspel
•    Utbyte av skadade komponenter
•    Paketering och återsändning av lagret

•    Inspektion av lagret
•    Offert för reparation
•    Demontering av rullhållarna
•    Omslipning av primära komponenter och rullar
•    Utbyte av skadade komponenter
•    Uppmätning och justering av lagerspel
•    Paketering och återsändning av lagret

•    Inspektion av lagret
•    Offert för reparation
•    Demontering av rullhållarna
•    Omslipning av primära komponenter och rullar
•    Inkluderar utbyte av en eller flera primär komponenter
•    Utbyte av skadade komponenter
•    Uppmätning och justering av lagerspel
•    Paketering och återsändning av lagret